Vi får gode anmeldelser fra kundene våre:
5,0 ★★★★★
5,0 ★★★★★

Brennverdi

Noen vedsorter egner seg bedre til ved enn andre, og bjørk er den vi har mye av i Norge som er blant de beste.

Ved, vekt og energi

Sekkene på 40 liter inneholder i gjennomsnitt minst 15 kg ved ved 20% fuktighet. Vi garanterer maks 20% fuktighet. Når veden er tørrere, blir den samme veden lettere. Det gjør den ikke mindre energirik. Tvert imot, du får mer energi ut av veden jo tørrere den er, selv om den blir lettere (det er fordi mindre energi da går over i damp som forsvinner ut pipa).

Hvor mye lettere er tørrere ved?

Når veden er tørrere, kan man regne ut vektreduksjonen slik:
En 15 kg sekk ved 20% vanninnhold har 12,5 kg tørrstoff (vekten ville være 12,5 kg hvis man kunne fjerne absolutt alt vanninnholdet). Fuktighetsprosenten regnes ut fra denne tørrstoffvekta, også kalt basisegenvekt.

Det vil si at hver 1% fuktighet tilsvarer 125 gram i vektforskjell i en slik 15 kg sekk.
Dersom vanninnholdet i den samme sekken går fra 20% til 15%, for eksempel, blir sekken 5 ganger 125 gram lettere, det vil si omtrent 600 gram lettere, 14,4 kg.

Tabellen viser energiinnhold som varierer med vekt når veden blir tørrere.

Vekt og energi etter tørking

Samme vedsekk, veier 15 kg ved 20% vanninhold

Vann-innhold Brutto kg vekt Energi kWh per sekk Energi-gevinst
20 % 15,0 kg 61,8 kWh 0,0 %
19 % 14,9 kg 62,1 kWh 0,5 %
18 % 14,75 kg 62,4 kWh 1,0 %
17 % 14,6 kg 62,7 kWh 1,5 %
16 5 14,5 kg 63,0 kWh 2,0 %
15 % 14,4 kg 63,4 kWh 2,5 %

Brennverdi

Ulike treslag har ulik brennverdi eller energiinnhold fordi tettheten på veden (egenvekten) er forskjellig. Hvis to vedskier veier like mye og er like tørre gir de i praksis samme brennverdi uansett treslag.

Brennverdi og fuktighet

1 kg trevirke med 20 % vanninnhold har en brennverdi på ca 4,1 kwh. Hvis vanninnholdet reduseres til 15 % øker brennverdien til 4,4 kwh eller ca 7 %.

Bjørk eller gran?

Ei vedskie av bjørk er 30% tyngre enn ei like stor vedskie av gran. Det betyr at det er 30% høyere energiinnhold i bjørk enn i gran (per volum, altså) når de er like tørre. I tillegg brenner granveden mer enn 30% raskere, det bety at mer av energien i veden forsvinner ut pipa.

Tabellen viser ulikt energiinnhold i noen treslag ved 20% og 15% fuktighet

Basisegenvekt kg per fast m3 Bruttovekt kg per 40L sekk 20 % fuktighet Brennverdi kWh per 40L 20% fuktighet Bruttovekt kg per 40L sekk 15% fuktighet Brennverdi kWh per 40L 15% fuktighet
Bøk 570 kg 17,1 kg 70,5 kWh 16,4 kg 72,2 kWh
Eik 550 kg 16,5 kg 68,0 kWh 15,8 kg 69,7 kWh
Bjørk 500 kg 15 kg 61,8 kWh 14,4 kg 63,4 kWh
Furu 440 kg 13,2 kg 54,4 kWh 12,7 kg 55,7 kWh
Gran 380 kg 11,4 kg 47,0 kWh 10,9 kg 48,1 kWh
Gråor 360 kg 10,8 kg 44,5 kWh 10,4 kg 45,6 kWh

Tørr bjørkeved

Vi garanterer at veden holder ikke mer enn 20% fuktighet, og at sekkene ved denne fuktigheten veier i gjennomsnitt minst 15 kg. Dersom veden er tørrere, blir sekkene også lettere - ved 15% vanninnhold er gjennomsnittsvekta minst 14,4 kg.