Fakta og tips

Vedfyring er miljøvennlig

Vedfyring har et lavt CO2-fotavtrykk. Selve fyringen er CO2-nøytral fordi den CO2en som slippes ut, er samme mengde som treet har tatt opp og omdanna til trefiber i løpet av livet. Hvis vi ikke brenner treet som ved, slippes den samme CO2en ut i atmosfæren når treet dør og råtner. Det lille CO2-avtrykket som er, er fra produksjonen - felling, kapping og klyving, tørking og transport.

Vår norske bjørkeved er kortreist i alle ledd fra Finnskogen til Oslo og hjem til kunden. Kapping og klyving foregår på elektriske maskiner. Bjørkeveden er deretter naturtørka i lang tid uten energibruk.

Bjørkeved er en miljøvennlig og hyggelig oppvarmingskilde. Handler du den hos oss er den i tillegg enkel og rimelig!

Veden skal være tørr

Bjørkeveden må ha en maks fuktighet på 20% for at den skal fungere optimalt som fyringsved. Det gjelder både at det skal være lett å tenne opp, og at man får så mye energi som mulig fra forbrenningen. Vår bjørkeved er naturtørket til mellom 12 og 18%, og er garantert under 20% ved levering.

Oslo Vedsentral følger Norsk Standard

Norsk standard for fyringsved er et tiltak for å sikre forbrukerne et produkt som er sammenlignbart mellom produsentene. Det gjelder lengde- og breddemål på vedskiene, mengden ved i hver sekk, og at veden er tørr og ren. Definisjonen av tørr ved er at man kan måle fuktigheten til maks 20%. Dette kan man kontrollere med en enkel fuktmåler.

Bestill nå