Vi får gode anmeldelser fra kundene våre:
5,0 ★★★★★
5,0 ★★★★★

Hvordan lagrer og stabler jeg ved?

Når du har skaffet deg tørr ved - ta vare på den ved å oppbevare den riktig.

Gjerne ute

Det er ikke noe problem å lagre tørr ved ute. Tørr ved tåler regn, men må ikke ligge i vann og bør ikke ligge rett på bakken. Det beste vil være at den ligger på et underlag som løfter den fra bakken, som murstein eller paller. Det er selvsagt en fordel om veden ligger under tak. Hvis du dekker med presenning, forsøk å sørge for god lufting, for eksempel ved å dekke bare toppen av vedstabelen.

Inne med lufting

Tørr bjørkeved kan du godt lagre inne også. Unngå helt lukkede rom - en åpen lufteventil holder. I oppholdsrom kan bjørkeveden være svært dekorativ. Vær forsiktig med å stable sekker eller løse kubber så høyt at det blir en fare for mennesker, dyr eller ting omkring!

Stablevennlige sekker

40liters sekker er lette å stable, og å flytte på igjen. Vær forsiktig med å stable alt for høyt - tenk på at barn og dyr kanskje kan velte stabelen. En høy stabel kan sikres f.eks med planker eller lastebånd.

Klassisk

Ønsker du en klassisk vedstabel ute, er det en fin aktivitet, og en stabel med bjørkeved er vakker. Tenk også her på at barn eller dyr kan komme til skade hvis de klarer å rive ned en høy stabel. Det er lettest å stable hvis du har støtte i endene, enten stabelen er i en huk i husveggen, inn mot et hjørne, eller mellom to stolper.

Bestill nå