Hvordan kløyver jeg ved?

Vedkløyving er en sport det arrangeres verdensmesterskap i. Det er også en av de eldste aktivitetene mennesket har utført med redskap - frr viktig for å lett kunne tenne opp i bålet, ovnen eller peisen. Vi i Oslo Vedsentral tilbyr ferdige og tørre produkter, både bjørkeved kappa i ulike lengder og ferdig kløyvd, og mindre vedstykker som egner seg til opptenning. Dette er vedstykker fra vea før vi ble Homo Sapiens. Varmebehandling av mat bana vei for å prioritere energi til å tenke, og førte til at hjernevolumet vokste - vet raw food-entusiastene dette? Men dette er ei anna historie.

Bjørkeved klar til fyring

Kløyving av ved edproduksjonen som er for små til å kalles vedskier, og de sorteres fra og pakkes som opptenningsved. Alt naturtørkes gjennom en sesong i sol og vind på en ås inne ved svenskegrensa.

Les mer om tips for å tenne opp her - opptenning

Gjør det selv?

Men det er ikke noe i veien for å kløyve sin egen ved, enten du lager og tørker ved selv, eller bare trenger å småkløyve litt opptenningsved.

Det er lettest å kløyve fersk eller rå ved, altså når den er nykappa, men når du skal kløyve til opptenningsved, er det som regel tørre vedskier du tar utgangspunkt i.

Den gamle skolen

Øks og hoggestabbe er den klassiske metoden, naturligvis (selv om hoggestabben er noe yngre enn øksa).
Noen viktige råd til nybegynneren:

  • skaff deg en hoggestabbe, ca 60 cm høy
  • Hold øksa med begge hender - du skal ikke ha en hånd på vedkubben når du hogger! Det er så lett å bomme!
  • Er du inne, må det være høyt nok under taket til at du får ordentlig sving på øksa. Hvis du holder øksa høyt over hodet ditt, har du lang nok vei til å få god fart på øksa uten å ta i særlig hardt.
  • Stå godt og langt nok fra hoggestabben. Still deg bredbeint slik at øksa passerer mellom beina dine hvis du bommer på kubben, slik at du ikke hogger deg i leggen!
  • sikt midt på forkant av kubben, det er mye lettere å kløyve hvis øksa treffer fra kanten og inn mot midten, enn hvis du planter øksa midt i kubben.
  • Hvis du lager opptenningsved, fortsett å dele de nye stykkene på midten. Når de ikke står godt lenger, legg dem ned slik at de peker fra deg og kløyv dem liggende. Her sikter du midt i.

Genial vedkløyver

Men det finnes et veldig godt alternativ til øksa - den geniale vedkløyveren i støpejern som er oppfunnet av ei 13 år gammel jente på New Zealand! Den heter Kindling Cracker (opptenningsvedkløyver) og lar deg, Mormor eller de åtte ungene kløyve risikofritt. Bare sett vedkubben eller vedskia oppi, gi den en kakk eller to, og gjenta til du har den tykkelsen du ønsker. En hammer er fin å bruke, men du kan også slå med en annen kubbe. For ekstra stabilitet kan du skru den fast i underlaget - gjerne på hoggestabben.

God kløyving!