Vi får gode anmeldelser fra kundene våre:
5,0 ★★★★★
5,0 ★★★★★

Vedfyring er klimavennlig

Bjørkeved er en miljøvennlig og hyggelig oppvarmingskilde. Handler du den hos oss er den i tillegg svært enkel å skaffe!

Vedfyring har et lavt CO2-fotavtrykk.

Selve fyringen er CO2-nøytral fordi den CO2en som slippes ut, er samme mengde som treet har tatt opp og omdanna til trefiber i løpet av livet. Hvis vi ikke brenner treet som ved, slippes den samme CO2en ut i atmosfæren når treet dør og råtner. Det lille CO2-avtrykket som er, er fra produksjonen - felling, kapping og kløyving, tørking og transport.

Vår norske bjørkeved er kortreist i alle ledd fra Finnskogen til Oslo og hjem til kunden. Kapping og kløyving foregår på elektriske maskiner. Bjørkeveden er deretter naturtørka i lang tid uten energibruk, altså helt CO2-fritt.

Riktig fyring er viktig

Når du fyrer med ved, er du mest miljøvennlig når du ikke fyrer for hardt, men med passe intensitet for behovet ditt. Det gjør du best ved å legge på litt om gangen, jevnt og trutt.

Noen pakker ovnen full av ved og holder igjen på trekken - det er ikke så bra, da får du ikke ut all energien fra veden, og den forsvinner i stedet ut av pipa som partikler.

Nok luft til forbrenninga er det viktigste for miljøvennlig fyring. Det nest viktigste er en såkalt rentbrennende ovn. Den har et system for etterbrenning av gasser og partikler som ellers unnslipper. Da minimeres gass- og partikkelutslipp.

Veden skal være tørr

Bjørkeveden må ha en maks fuktighet på 20% for at den skal fungere optimalt som fyringsved. Det gjelder både at det skal være lett å tenne opp, og at man får så mye energi som mulig fra forbrenningen.

Vår bjørkeved er naturtørket til mellom 12 og 18%, og er garantert under 20% ved levering.

Bestill nå