Vi får gode anmeldelser fra kundene våre:
5,0 ★★★★★
5,0 ★★★★★

Når er det tillatt å brenne bål i naturen?

Bålforbudet i utmark gjelder i perioden 15. april til 15. september. Da er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill eller engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge.

Reglene for bålbrenning ble endret i 2016, da forbudet ble utvidet fra å bare gjelde i og rundt skogsmark til å gjelde all utmark.

Om våren, før vegetasjonen har rukket å bli grønn, blir skogbunnen fort veldig tørr uten nedbør. Sammen med gammel kvist på bakken og tørre kratt, gjør det at brannfaren øker. Under sånne forhold skal det bare en liten gnist til før det blir en kraftig brann. Vind er i tillegg en faktor som kan øke risikoen for at det tar fyr, og at brannen vokser raskt. Også brenning av gress og løv kan være vanskelig å holde i sjakk under slike forhold og bør unngås.

Selv om det er generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal likevel svært mye nedbør til for at det skal gjelde hvis det er gress, busker eller trær i nærheten av ilden.

Det generelle bålforbudet varer fra 15. april fram til 15. september.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.