Vi får gode anmeldelser fra kundene våre:
5,0 ★★★★★
5,0 ★★★★★
Vi har ved på lager: Etterspørselen er stor, og tilgangen på norsk ved går mot slutten, men vi har fremdeles ved på lager.
COVID-19-tiltak: status oppdatert per 22.02.2021
Oslo Vedsentral leverer ved som vanlig i vårt område, også med bæretjeneste. Våre sjåfører har instruks om å holde avstand, god håndhygiene, bruke munnbind inne, og du skal ikke kvittere på terminal. Velkommen i nettbutikken.

Fem gode grunner til å fyre med ved!

Har du fylt opp vedlageret ditt? Her er fem gode grunner.

 1. Vedfyring er avstressende
  Forskning viser det! (Visste du det fra før, sier du? Enda bedre!)
 2. Vedfyring virker alltid
  Vedovnen er det eneste som alltid virker, uavhengig av om strømmen går.
 3. Klimanøytralt
  Ved er en klimavennlig, fornybar ressurs. Den CO2-gassen som frigjøres når du fyrer, blir bundet i skogen - det er slik trærne lagrer solenergien - som tremasse. Alle leddene i dette kretsløpet er naturlige.
 4. Kortreist og naturtørka
  Vår norske bjørkeved er kortreist, fra den sørlige delen av Innlandet. Den er også tørka uten annen energibruk enn vinden og solvarmen. På begge disse områdene vinner bjørkeveden vår stort over importveden hos kjedene.
 5. Rimelig varme
  Tørr ved av god kvalitet er så effektiv at den konkurrerer prismessig med strøm, hvis du har en moderne og effektiv vedovn som du bruker riktig.